Video galerija Durma strojeva


durma logo

Hidraulične apkant preše

Laseri

Plasma

Hidraulične škare

Strojevi za kružno savijanje

Koordinatne probijačice