Home / Burza strojeva
 
Kategorije
NOVI STROJEVI
Pre?e za profilna savijanja
?kare za rezanje lima
Koordinatne probija?ice
Rezanje laser
Rezanje plazma
Valjci
Strojevi za savijanje profila
Vi?enamjenski limarski strojevi
Strojevi za kutna isjecanja
Tra?ne pile
Strojevi za obradu lima
Linije za obradu lima
Alati i oprema
Probija?ice i ru?ni strojevi za savijanje
Aparati za zavarivanje
Ostali CNC strojevi
 
AKCIJA
 
POLOVNI STROJEVI
AD-R Serija

Rezanje cijevi

Specifikacija

Od ?eljeza konstruirano tijelo.
Plazma generator, precizni Plazma 130A mper
Markiranje
Automatsko kontroliranje baklje sa visokom razinom kontrole
Rad sa standardnim DIN/ISO G kodovima po mogu?nosti.
Mogu?nost rada sa .DXF, ESSI i NC fajlovima za navo?enje.

CNC jedinica

P3 CPU
Mati?na plo?a sa podr?kom P3.
32MB vga grafi?ka kartica.
Podr?ka USB.
80 GB hard diska.

 

Katalog